CALL CENTER 038-388-999
HIGHLIGHT   
Big Day Special
โดย โตโยต้า เจริญยนต์ ชลบุรี : 22 พฤษภาคม 2561

Big Day Special ❤️
????????พบกับกิจกรรมพร้อมทั้งของรางวัลมากมาย ????????ลุ้นเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท พร้อมกระทบไหล่ศิลปินดารา ????
????จองรถยนต์ภายในงาน รับสิทธิ์พิเศษมากมาย ????
????????พบกับเรา โตโยต้าเจริญยนต์ชลบุรี ????ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561
????ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี 
❤️แล้วพบกันนะคะ❤️