CALL CENTER 038-388-999
HIGHLIGHT   
Toyata smart plus
โดย โตโยต้า เจริญยนต์ ชลบุรี : 31 ตุลาคม 2560


รถยนต์ที่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้

  • สำหรับรถยนต์ที่อยู่ในการรับประกันคุณภาพรถยนต์มาตรฐานของโตโยต้า และต้องเข้ารับการตรวจเช็คครบทุกระยะทางตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในคู่มือรับประกันคุณภาพรถยนต์และสมุดคู่มือผู้ใช้รถ
  • สำหรับรถยนต์ที่ผลิตหรือนำเข้ามายังประเทศไทย โดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และจำหน่ายโดยผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

ข้อยกเว้น

  • รถยนต์ที่มีการดัดแปลงสภาพหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริม เพื่อการใช้งานที่มิใช่การใช้งานตามปกติ ของรถยนต์แต่ละประเภท
  • รถยนต์ที่ใช้เข้าร่วมในการแข่งขันความเร็ว แรลลี่ หรือการแข่งขันอื่นใด หรือใช้เป็นรถรับจ้าง หรือเพื่อการพาณิชย์อื่นๆ
  • รถยนต์ที่มีมาตรวัดระยะทางไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง
  • รถยนต์ที่มีอายุเกิน 30 เดือน หรือ 85,000 กม. ขึ้นไป

ข้อบังคับในการขยายการรับประกัน

  • ผู้ใช้รถ ต้องนำรถยนต์เข้ารับบริการกับศูนย์บริการตามระยะเวลาหรือระยะทางตามที่ผู้ผลิตระบุ หากผู้ใช้รถไม่เข้ารับบริการบำรุงรักษารถยนต์ตามกำหนดให้ถือว่าความคุ้มครองในการขยายการรับประกันนี้เป็นอันสิ้นสุดลงทันที
* แล้วแต่ระยะใดถึงกำหนดก่อน 
 
** กรณีที่ไม่มีการเคลมสามารถเลือกรับเงินคืนแบบใดแบบหนึ่งได้จาก 2 รูปแบบ ดังนี้ 
 
1.รับแต้มสะสม T-Mex Program ตามมูลค่าที่กำหนด หรือ
 
2.รับส่วนลดสำหรับการรับบริการซ่อมตัวถังและสี ตามมูลค่าที่กำหนด
 
*** ราคาแพ็กเกจรวมส่วนลดค่าอะไหล่งานเช็คระยะ 25% และค่าแรงงานเช็คระยะ 10%
 
**** สาหรับน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์โตโยต้า เกรด 10W-30 SN และเกรด 10W-30 CI-4 เท่านั้น

หมายเหตุ

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

โตโยต้า สมาร์ทพลัส บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน โทรศัพท์ 0-2039-5757