CALL CENTER 038-388-999
Avanza
  1.5S A/T   729,000  
  1.5G A/T   679,000  
  1.5E A/T   640,000  
  1.5E M/T   605,000  
* อัพเดทราคา ณ วันที่
** กรุณาตรวจสอบราคารถยนต์ล่าสุดกับพนักงานขายอีกครั้ง
ขอใบเสนอราคา