CALL CENTER 038-388-999
โปรโมชั่น   PROMOTION
 
โดย โตโยต้า เจริญยนต์ ชลบุรี : 1 กุมภาพันธ์ 2563
KINTO ทางเลือกใหม่ของการใช้รถ ที่ทำให้คุณง่าย คุ้มค่ากว่า..ไร้กังวล พิเศษ!! รับฟรี 2 ต่อ เมื่อสมัครใช้บริการและทำสัญญา KINTO ต่อที่ 1 ฟรี! บริการรถทดแทนใช้ระหว่างซ่อม* ต่อที่ 2 พิเศษยิ่งขึ้น เมื่อเลือกรุ่นรถ CAMRY รับฟรีบัตรน้ำมัน มูลค่า 20,000 บาท** หรือรุ่นรถ C-HR รับฟรีบัตรน้ำมัน มูลค่า 10,000 บาท**
หน้า 1