CALL CENTER 038-388-999
HIGHLIGHT   
 
โดย โตโยต้า เจริญยนต์ ชลบุรี : 13 กุมภาพันธ์ 2563
โตโยต้า “โคโรลล่า อัลติส” รถยนต์นั่งยอดนิยมของคนไทย ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาว ASEAN NCAP รถยนต์นั่งยอดนิยมของคนไทย “โคโรลล่า อัลติส” ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาว จากการทดสอบการชนรถใหม่ในอาเซียน หรืออาเซียน เอ็นแคป (ASEAN NCAP)* ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลแบบใหม่สำหรับปี พ.ศ. 2560 – 2563 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562
 
โดย โตโยต้า เจริญยนต์ ชลบุรี : 20 พฤศจิกายน 2562
ทำไมต้องล้างห้องเครื่อง 1.สายไฟเสื่อมสภาพไว 2.มีปัญหาสัตว์รบกวน เช่น หนู 3.คราบน้ำมันที่ติดอยู่บนเครื่องยนต์ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบรอยรั่วซึมได้ 4.ขั้วแบตเตอรี่เป็นขี้เกลือ ไฟเดินไม่สะดวก สิ้นเปลืองพลังงาน แบตเตอรี่เสื่อมไว
 
โดย โตโยต้า เจริญยนต์ ชลบุรี : 21 กันยายน 2562
หน้า 1